Domov  /   2 % z dane
2 % z dane

Všetkým Vám, ktorí sa rozhodnete podporiť našu činnosť prostredníctvom poukázania 2 % z dane príjmu, vopred ďakujeme. Veľmi si to vážime…

Ako na to?

Ak ste zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov zamestnávateľa

1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

2. Následne požiadajte aj o vystavenia Potvrdenie za rok 2017.

3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie za rok 2017, ktoré spolu s Potvrdením doručte do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1. Priamo v daňovom priznaní môžete do príslušných kolóniek uviesť identifikačné údaje Mládeže ulice

V oboch prípadoch máte možnosť poukázať aj 3% z dane, a to v prípade, že ste v roku 2014 „odpracovali“ min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste právnická osoba

1. Právnická osoba môže darovať 1,5 %, resp. 2 % z dane z príjmov viac ako jednému subjektu

2. V časti IV. daňového priznania uvediete identifikačné údaje. Ak chcete poukázať prostriedky viacerým organizáciám, vložíte ďalší list ako prílohu (nachádza sa na konci daňového priznania) s uvedením príslušných údajov

Pre podrobnejšie informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk.

Dôležité identifikačné údaje

Názov: Mládež ulice

Právna forma: občianske združenie

IČO: 36069744 (SID sa neuvádza)

Sídlo: Cyprichova 22, 831 54 Bratislava

Číslo účtu netreba nikde uvádzať. Prostriedky poukazuje na účet organizácie konkrétny daňový úrad.

44299965 //-->