Domov  /   KOMUNITA II (Zaujíma nás život mladých v Rači)

KOMUNITA II (Zaujíma nás život mladých v Rači)

KOMUNITA II (Zaujíma nás život mladých v Rači)

Projekt Zaujíma nás život mladých dva je charakteristický svojím veľmi jednoduchým konceptom – najmä mladí ľudia, ale aj zástupcovia subjektov v oblasti práce s mládežou ako i osoby zodpovedné za vykonávanie mládežníckej politiky v Rači dostanú príležitosť pomenovať kľúčové zmeny, ktoré by zlepšili život mladých v tejto mestskej časti a vytvárali potenciál pre modernú prácu s mládežou.

Atraktivitu celému projektu má dodávať skutočnosť, že tieto výstupy sa budú spracovávať primárne do vizuálnej formy – video, fotografie, kresba. Takéto riešenie má priniesť nie len pomenovanie potrieb mladých (ku ktorému prišlo už v rámci predchádzajúceho projektu, na ktorý predložený projekt nadväzuje), ale najmä návrhov na ich riešenie – identifikovanie stavu, ako by naplnenie definovaných priorít vyzeralo, ak by sa realizovali.

Takto zvolená forma predpokladá vyššiu pravdepodobnosť toho, že sprevádzajúci dokument – akčný plán, ktorý sa v priebehu projektu spracuje sa bude napĺňať. Pretože všetci kľúčoví aktéri, vrátane verejnosti si budú môcť pozrieť, ktoré oblasti zmien sú pomenované a stav ich realizácie a to i po ukončení projektu.

Identifikačné údaje

Trvanie projektu: 10/2017 – 03/2018

Schválená dotácia: 8 000

Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

44299965 //-->