Domov  /   Dotačná schéma Ľudské práva 2014
Komentáre vypnuté28. októbra 2014od Peterv

Dotačná schéma Ľudské práva 2014

MZV

Hlavným cieľom projektu je budovanie a upevňovanie tolerancie a iných sociálnych kompetencií u deti, mladých a komunity v lokalitách pôsobenia organizácie – Petržalka, Rača a Vajnory.

Čiastkové ciele projektu sú:

  1. Pomocou terénnej sociálnej práce a klubovej činnosti vytvárať bezpečný priestor na efektívne trávenie voľného času a poskytovanie sociálneho poradenstva
  2. Pomocou špecifických preventívnych programov, ktoré budú viesť skúsení lektori sprostredkovať klientom aktivity na rozvoj sociálnych kompetencií vrátane tolerancie, odstraňovania predsudkov a nenávisti

Identifikačné údaje

Trvanie projektu: 9.10.2014 – 31.3.2015

Schválená dotácia: 15 000 €

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Mládež ulice“

44299965 //-->