Domov  /   Dotačná schéma Ľudské práva 2015

Dotačná schéma Ľudské práva 2015

Dotačná schéma Ľudské práva 2015

Hlavným cieľom projektu je scitlivovanie v otázkach ľudských práv a budovanie sociálnych kompetencií (tolerancia, prijímanie a pod.) vo vzťahu k menšinám.
Čiastkové ciele sú:

1. Vytváranie bezpečného priestoru, zmysluplného trávenia voľného času pre deti a mládež v rámci nízkoprahového terénneho programu a klubovej činnosti

2. Vytvárať priestor na dialóg a sociálne poradenstvo pre rodiny zo sociálnej ubytovne a sídliska

3. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania zážitkovou, interaktívnou a zaujímavou formou priblížiť deťom a mladým témy ľudských práv.

Identifikačné údaje

Trvanie projektu: 1.08.2015 – 31.12.2015

Schválená dotácia: 9 000 €

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Mládež ulice“

44299965 //-->