Domov  /   Inkubátor nápadov
Komentáre vypnuté15. októbra 2013od Peterv

Inkubátor nápadov

Inkubátor nápadov

Hlavným cieľom projektu je aktívnejšie zapojenie mladých dospievajúcich ľudí zo sídliska Východné/ Rendez do komunitného života, ktorého dôležitú súčasť tvoria. Prostredníctvom zážitkov, neformálneho vzdelávania a interaktívneho dialógu so zástupcami mestskej časti a komunity, chceme u nich rozvíjať spoločenskú zodpovednosť,  líderské a občianske zručnosti. Našou snahou je, aby si uvedomili, že aj oni môžu ovplyvňovať a zlepšovať veci, ktoré ich obklopujú a vyjadriť sa k témam, ktoré sa ich dotýkajú. Tento cieľ plánujeme dosiahnuť cez pravidelné spoločné stretnutia v teréne (miesto kde žijú), interaktívny workshop zameraný na prehĺbenie sociálnych zručností a občianskych vedomostí formou neformálneho zážitkového vzdelávania. Projekt vyvrcholí záverečnou praktickou aktivitou, kedy si chlapci a dievčatá vo veku 12-18 rokov, vymyslia spoločný nápad, ktorý oživí ich sídlisko, predebatujú ho so zástupcami mestskej časti a pokúsia sa ho zrealizovať (ich predbežnými nápadmi bolo napr. postaviť U-rampu, usporiadať koncert či opraviť ihrisko…).  Pracovníci z Mládež-e ulice ich v celom tomto procese budú sprevádzať, radiť, facilitovať komunikáciu zo zástupcami mesta, poskytovať im podporu a spätnú väzbu. Taktiež sa pokúsime udržať zapojenie dospievajúcich do komunitného života sídliska a spoluprácu s miestnym zastupiteľstvom aj po skončení projektu.

Identifikačné údaje:

Trvanie projektu: 1.4.2013 – 31.12.2013

Schválená dotácia: 7 000 €

Hlavný donor: Projekt je podporený Ministerstvom, školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom programu ADAM 2.

Kontaktná osoba pre projekt: Eva Košťálová

44299965 //-->