Domov  /   Most má vždy dva konce

Most má vždy dva konce

OSF
logo eea

Silnejúci trend otvorených prejavov nepriateľstva voči odlišnosti a nárast extrémizmu pohlcuje čoraz mladšie ročníky. Štandardné preventívne kampane v podobe letákov, billboardov či hromadných prednášok na školách majú obmedzený vplyv. Legislatívne opatrenia nedokážu zmeniť motivácie mladých, ktorí sa k týmto tendenciám pridávajú. V súčasnej dobe tak začína byť zrejmé, že musíme nájsť nový a efektívnejší spôsob prístupu k tomuto problému. Potrebujeme sa dostať bližšie k tým, ktorí stoja na tzv. pochodoch či prejavujú sympatie prostriedkom potláčajúcim ľudské práva a slobody. Priblížiť sa k tým z nich, ktorí majú ešte svoj život pred sebou, sú „-násťroční“ a ich identita sa stále len tvorí. Potrebujeme im ponúknuť alternatívu. Dá sa to? Ak áno, ako?

Tento projekt sa snaží ponúknuť aspoň čiastočné odpovede. Je kombináciou viacerých aktivít v teréne i za diskusným stolom a ponúka príležitosť využiť zahraničné skúsenosti v práci s týmito cieľovými skupinami. Snaží sa ísť za hranicu toho, čo je doposiaľ odskúšané a navrhnúť inovatívny a najmä spájajúci prístup.

Identifikačné údaje:

Trvanie projektu: 1.9.2014 – 31.8.2015

Schválená dotácia: 29 450 €

Projekt Most má vždy dva konce bol podporený sumou 29 450 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Most má vždy dva konce je Posilnenie zraniteľných skupín.

 

44299965 //-->