Domov  /   Opora 2012
Komentáre vypnuté16. októbra 2013od Peterv

Opora 2012

Opora 2012

Cieľom projektu je prostredníctvom profesionálneho rozvoja našej organizácie a jej pracovníkov stále efektívnejšie poskytovať služby, ktoré zvyšujú kvalitu života detí a mladých ľudí. . Základnou myšlienkou je presvedčenie, že terénni pracovníci a dobrovoľníci, u ktorých budeme systematicky zvyšovať odbornosť, môžu prostredníctvom profesionálnych služieb pomáhať deťom a mladým ľuďom z málo podnetného prostredia rozvíjať ich sociálne zručnosti, motivovať k zmene postojov a pomôcť im dostať sa z bludného kruhu chudoby a patológie.

Projekt v sebe prepája tri skupiny: súkromný, štátny a neziskový sektor so sociálne znevýhodnenou marginalizovanou komunitou v bratislavskej Petržalke. Spojenie je vytvorené cez inovatívny program vzdelávania. Pracovný a dobrovoľnícky tím Mládež-e ulice pôsobí v roli facilitátora. Vzdelávaním a vytvorením partnerstva získa informácie od profesionálov z firiem, úradov, neziskoviek a overenou formou práce ich vhodne odkomunikuje sociálne znevýhodneným deťom a mladým ľuďom. Prinesie to úžitok ako klientom pri riešení ich problémov tak aj organizácii v rámci skvalitňovania svojich služieb a inštitucionálneho rastu.

Identifikačné údaje:

Trvanie projektu: november 2012 – november 2013

Schválená dotácia: 7 000 €

Hlavný donor: Nadácia SPP

44299965 //-->