Domov  /   Preventívne a nízkoprahové aktivity v sídliskových komunitách
Komentáre vypnuté15. októbra 2013od Peterv

Preventívne a nízkoprahové aktivity v sídliskových komunitách

Preventívne a nízkoprahové aktivity v sídliskových komunitách

Projekt sa zameriava na poskytovanie služieb a realizáciu špecifických preventívnych programov pre cieľovú skupinu detí a mládeže v troch lokalitách Bratislavy. Sú nimi Petržalka, lokalita tzv. Modrého domu, deti a mladí žijúci v Rači – v časti Východné a poslednou oblasťou sú Vajnory.
V posledne menovanej lokality sa uskutoční mapovanie prostredia a potrieb, ktoré mladí ľudia majú. Na základe výsledkov tohto prieskumu pripravíme plán poskytovania aktivít. V prvých dvoch lokalitách kladieme dôraz na vytváranie bezpečného prostredia, ponuku zmysluplných voľnočasových činností a realizáciu preventívnych aktivít sledujúcich zvýšenie citlivosti pre odlišnosti, zvyšovanie tolerancie a rozvoj sociálnych zručností. V petržalskej lokalite, v ktorej práca prebieha už viac ako 8 rokov, rozšírime ponuku pre deti o predškolskú prípravu, ktorá je predpokladom úspešného vstupu do základnej školy.

Identifikačné údaje

Trvanie projektu: 1.9.2013 – 31.8.2014

Schválená dotácia: 26 166,40 €

Kontaktná osoba pre projekt: Peter Kulifaj, peter@mladezulice.sk

Fotografie z realizácie projektu nájdete na našom FB profile.

Zhrnutie v angličtine:

Since 2004 we realize our program in marginalized community called Modrý dom in Petržalka, Bratislava. This community has always been known that there are families in mostly Roma origin – defaulters. Accumulate here a lot of socio- pathological phenomenas (crime, vandalism, drugs, sexbiznis, violence) which is related to poverty, unemployment and social segregation. A lot of apartments are uninhabited and serve as squats for drug users. This  situation endangers particularly children and young people living in difficult conditions, but also have their dreams and goals. People condemn them of belonging to the Roma ethnic group, for lack of resources and efforts to procure them for aggressive behaviour. But it is a reflection of the way of life, what they see in their parents. Their need is to break out of the area that does not move them anywhere, makes harder their life situation. The situation is different in a housing estate Východné/Rendez. For the first view is arranged like a family complex. To the second one is it local excluded area which is delimited of central of Rača with railway crossing. Children and young people are come from middle class families. Parents do not have time for them, overwhelm them by leisure activities (for which they must travel frequently or for them to stay after school until late evening), entertain by the social networks. They spend time on the street but with no meaningful activities. This turn to leads to potentially risky behaviour – truancy, experimentation with drugs, engaging in dangerous subcultures, vandalism. To the primary target group includes children and youth from the settlement Vajnory. We are in a phase of mapping location, making contact with kids. Our work we realize by the outreach low-threshold program that respond to current needs of our clients. Strategy of project is to reflect needs of kids and with activities saturate them. We also want to work with external sources – volunteers, department social workers, teachers and involved them to the project.

44299965 //-->