Domov  /   Priority 2014
Komentáre vypnuté28. októbra 2014od Peterv

Priority 2014

Priority 2014

Projekt s celoslovenskou pôsobnosť ou pomôže otestovať a implementovať nástroje na meranie kvality v programoch, ktoré sa primárne venujú neorganizovanej mládeži. Zapojených do neho bude viac ako 20 dôležitých aktérov v oblasti práce s mládežou, ktorí budú mať príležitosť diskutovať o východiskách koncept u nízkoprahových programov a jeho užitočnosti pre napĺňanie Stratégie SR pre mládež na roky 2014 -2020. Prostredníctvom série stretnutí, fokusových skupín, rozhovorov a dotazníkov identifikujeme aktuálny stav a vypracujeme štúdiu, ktorá nám pomôže prispôsobiť prácu s mládežou aktuálnej situácii.

Identifikačné údaje

Trvanie projektu: 3.9.2014 – 31.12.2014

Schválená dotácia: 7  500 €

Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

44299965 //-->