Domov  /   PRIORITY 2015/2016
Komentáre vypnuté1. novembra 2015od Peterv

PRIORITY 2015/2016

PRIORITY 2015/2016

Zámerom projektu je zdieľanie skúseností a vzdelávanie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a sociálnych
pracovníkov v oblasti práce s mládežou v ohrození radikalizácie a extrémizmu. Zároveň je nástrojom na zber nových
poznatkov a vytvorenie metodickej pomôcky, ktorá bude voľne dostupná a využiteľná organizáciami, ktoré sa chcú tejto
oblasti práce systematickejšie venovať.
Dosiahnutie cieľov projektu bude znamenať informovanejších a zručnejších pracovníkov, ktorí dokážu efektívne pracovať s týmito témami, budú poznať východiská, rôzne postupy a techniky pre priamu prácu. Vytvorí sa základňa odborníkov, ktorí môžu nadobudnuté poznatky posúvať ďalej v rámci svojich regiónov a partnerských organizácií.

Identifikačné údaje

Trvanie projektu: 10/2015 – 29.2.2016

Schválená dotácia: 5 450 €

Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

44299965 //-->