Domov  /   Spájame (ne)spojiteľné
Komentáre vypnuté16. októbra 2013od Peterv

Spájame (ne)spojiteľné

Spájame (ne)spojiteľné

Projekt sa zameriava na deti a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia sociálnej ubytovne Modrý dom a lokálne vylúčeného sídliska Východné/Rendez. Chceme sa v ňom venovať najmä fungovaniu detí a mládeže vo svojej komunite, ktorej sú súčasťou a ktorá ich rôznymi smermi ovplyvňuje. Chceme, aby sa stali jej aktívnymi členmi, aby komunita vytvárala lepšie podmienky pre zdravý rozvoj detí. Dôležitou súčasťou tohto procesu je vytváranie bezpečného prostredia – fyzického aj psychického k čomu by sme chceli prispieť ako terénni pracovníci. Záleží nám na tom, aby odborné služby poskytoval kvalitný pracovný a dobrovoľnícky tím. Toto chceme dosiahnuť jeho vzdelávaním a zároveň aj šírením našich doterajších skúseností pre kolegov pracujúcich v podobnom prostredí. Dôležité je posilňovať aj vzťahy so samosprávou a mestskými časťami, pretože našu prácu výrazne ovplyvňujú. Týmto spôsobom môžeme komunitám výrazne pomáhať a to aj vďaka rôznorodým metódam práce a ich vzájomnému prepájaniu.

Identifikačné údaje:

Trvanie projektu: júl 2013 – jún 2014

Schválená dotácia: 5000 €

Hlavný donor: Nadácia pre deti Slovenska, prostredníctvom Fondu Hodina deťom

44299965 //-->