Domov  /   Terénny nízkoprahový program Rendez 2013
Komentáre vypnuté15. októbra 2013od Peterv

Terénny nízkoprahový program Rendez 2013

Terénny nízkoprahový program Rendez 2013

Prostredníctvom projektu chceme ponúknuť deťom a mladým ľuďom žijúcim v lokalite Rača-Východné priestor na konštruktívne trávenie  voľného času, rozvoj ich zručností a schopností a lepšie zvládanie kritických a každodenných životných udalostí. Nízkoprahový klub pre deti a mládež im poskytuje bezpečný priestor kam môžu prísť ak majú akýkoľvek problém, zmysluplne tráviť voľný čas alebo sa porozprávať s pracovníkmi. Naša práca s mládežou ich aktivizuje k zapájaniu sa do verejného a spoločenského života komunity. Veríme, že prirodzeným dôsledkom bude prevencia sociálnopatologických javov. Akcie, ktoré organizujeme, sú pre deti a ich rodičov miestom kde spolu môžu tráviť čas a stretávať sa aj s inými rodinami.

Identifikačné údaje:

Trvanie projektu: apríl 2013 – 31.12.2013

Schválená dotácia: 300 €

Hlavný donor: MČ Bratislava – Rača

44299965 //-->