Domov  /   Projekty
Spájame (ne)spojiteľné
Spájame (ne)spojiteľné

Projekt sa zameriava na deti a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia sociálnej ubytovne Modrý dom a lokálne vylúčeného sídliska Východné/Rendez. Chceme…

Zážitkovo
Zážitkovo

Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre zmysluplné využívanie voľného času mladých z lokalít, kde pôsobíme. Hlavné ciele projektu sú:…

Inkubátor nápadov
Inkubátor nápadov

Hlavným cieľom projektu je aktívnejšie zapojenie mladých dospievajúcich ľudí zo sídliska Východné/ Rendez do komunitného života, ktorého dôležitú súčasť tvoria….

Page 2 of 2<12
44299965 //-->