Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sa nám darilo realizovať našu činnosť v troch lokalitách v Bratislave.

Prinášame Vám prehľad toho, čo sa vďaka ich finančnému príspevku pre (a s) deckami uskutočnilo:

Sociálna ubytovňa Modrý dom:

–          mali sme financie pre sociálnu pracovníčku, ktorá 3x do týždňa realizovala voľnočasové a sociálne služby pre deti a mladých z marginalizovanej komunity spoločne s dobrovoľníkmi

–          uskutočňovala sa predškolská príprava pre najmenších v priestoroch CPPPaP na Švabinského ul.

–          nakúpili sme materiál na tvorivé dielne, ktoré sa týkali témy jesene, strašidiel a Halloweenu a aj materiál pre predškolskú prípravu

lokalita Východné/Rendez v Rači:

–          mali sme financie pre sociálnu pracovníčku, ktorá 3x do týždňa realizovala terénnu aj klubovú činnosť pre deti a mladých z tohto sídliska spoločne s dobrovoľníkmi

–          nakúpili sme materiál pre športové, skupinové aj tvorivé aktivity klientov

–          prispelo sa na realizovanie komunitnej akcie – Deň otvorených dverí v klube Pohodička

–          kúpili sme stolný futbal pre starších klientov, aby mohli trénovať a usporadúvať športové turnaje

lokalita Vajnory:

–          vďaka podpore sme mohli uskutočňovať mapovanie sídliska, aby sme zistili, kde sa najviac môžeme stretnúť s našimi budúcimi klientmi – deťmi a mladými

–          vytvoriť spoluprácu s dôležitými dospelými – školami, susedmi v budove, kde sídli náš nízkoprahový klub a pod.

–          upratať nový priestor, v ktorom budeme mať nízkoprahový klub

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Za tím Mládeže ulice

Karina Andrášiková