Reportáž Mirky Ábelovej zo Slovenského rozhlasu, ktorá s nami bola priamo v teréne a vyspovedala deti, obyvateľov Modrého domu a aj nás o našom nízkoprahovom programe.