Pozývame na diskusiu k návrhu zákona o sociálnej práci

V Mládeži ulice nám záleží na tom, aby status a kvalita sociálnej práce neustále stúpala. Aj preto sme privítali možnosť danú Ministerstvom práce participovať na pripomienkovaní návrhu zákona o sociálnej práci. Nová legislatívna úprava bude znamenať, pre nás praktikov, viaceré zásadné novinky. Výrazne sa zmení možnosť používania tohto profesného titulu, združovať sa budeme môcť v Komore sociálnych pracovníkov, ktorá bude mať široké spektrum kompetencií a právomocí. Čaká nás tiež systém špecializácií, ktoré budú realizované vzdelávacími inštitúciami a úplnou novotou je možnosť vykonávať povolanie sociálneho pracovníka ako SZČO (nie celkom, ale model je podobný).

Návrh ide tento mesiac do prvého čítania a ešte vždy je o čom diskutovať, preto sme sa rozhodli iniciovať pracovné stretnutie odborníkov k okruhom uvedených v návrhu. Naše stretnutie by malo byť príležitosťou vymeniť si svoje postrehy v týchto oblastiach a skúsiť identifikovať cesty, ako prostredníctvom Zákona pomôcť zvýšiť status sociálnej práce a sociálnych pracovníkov (i keď, ten si samozrejme musíme zaslúžiť v prvom rade svojou prácou).

Stretnutie sa uskutoční 3.júna 2014 so začiatkom o 16:00 v Centre Krok na Panenskej 25. Je to v centre mesta, kúsok od zastávky Hodžovo námestie a tak verím, že nebude problém miesto nájsť. Svoju účasť prisľúbili i zástupcovia MPSVaR, ktorý zákon pripravujú.

Tešíme sa na stretnutie s Vami. Svoju účasť (miestnosť má svoje kapacitné obmedzenia) prosím potvrďte na mail peter@mladezulice.sk.

V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte Petra Kulifaja (0903 184 253, peter@mladezulice.sk).

Užitočné čítanie:

Aktuálne znenie návrhu zákona

Dva blogyk téme od nášho kolegu Peťa

Pripravuje sa zákon o sociálnej práci

Aj v ČR pripravujú legislatívnu úpravu profesie sociálneho pracovníka