OZ Mládež ulice vás 9.6.2014 srdečne pozýva na „odborný seminár“ ako výstup projektu Preventívne a nízkoprahové aktivity v sídliskových komunitách. Od tradičných konferencií sa presunieme priamo do terénu – do programov pre deti a mládež, ktoré realizujeme. Predstavíme vám aktivity, ktorými sme v rámci projektu prechádzali v prirodzenom prostredí našich klientov.

Program:

1.)  9:00 – 10:00: Prečo fixky vo vaku nie sú to najdôležitejšie?“ – terénna sociálna práca v sociálnej ubytovni Modrý dom (vedie: Karina Andrášiková). Miesto stretnutia: zastávka Jirásková (oproti Terno) – max. počet účastníkov 10

2.)  11:30 – 13:30: Preventívne programy – čo sa nám podarilo a ako sme zakopli – Špecifické preventívne programy (vedie Eva Košťálová). Miesto stretnutia: Nízkoprahový klub Pohodička, Pri Šajbách 12 (vstup zozadu budovy, Východné/Rendez, Rača) – max. počet účastníkov 14

3.)  16:00 – 17:30: Začíname v novej lokalite – ako na to?– mapovanie novej lokality (vedie Peter Kulifaj)  – miesto stretnutia: Nízkoprahový klub mladých, Šaldová 2 (Vajnory) – max. počet účastníkov 14

Prihlásiť sa môžete na všetky tri semináre, alebo si môžete vybrať ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

Počet miest je obmedzený, prihlásiť sa je možné online na:https://docs.google.com/forms/d/1CQOMeOig2yHTbdxfuBZ27dCz-AZLoPp7BivmvcqNpBw/viewform?c=0&w=1

Kontaktná osoba: Karina Andrášiková, karina@mladezulice.sk, 0948 343 559

eea-komplet