Poznaj Vajnory

Občas sa hovorí, že mladí ľudia nemajú záujem vedieť viac o histórií, o tradíciách svojho rodného mesta či mestskej časti a, že sú viac zabraní do sledovania toho, čo sa deje na sociálnych sieťach a v televízií.

Občianske združenie Mládež ulice v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava – Vajnory chceli vyskúšať či táto hypotéza platí. Spoločne teda vymysleli a zorganizovali podujatie s názvom Poznaj Vajnory.

Vo štvrtok 26. júna sa ráno o ôsmej zdalo, že zamračená obloha akcií priať nebude, ale opak bol pravdou. Slnko vyšlo a tak si 64 detí z oboch základných škôl vo Vajnoroch – ZŠ Kataríny Brúderovej a ZŠ Jána Pavla II. mohli vychutnať zábavnú, ale aj náučnú hru o Vajnoroch. Zámerom tohto podujatia bolo, aby mladí ľudia vyšli do ulíc Vajnor a pomocou svojich vedomostí a schopnosti zistili o mestskej časti viac. Po privítaní získali do rúk mapu s trasoua inštrukcie a tak už nič nebránilo tomu, aby sa vydali hľadať informácie a získať nové vedomosti. Na jednotlivých stanovištiach ich čakali zaujímavé úlohy spojené s miestom, na ktorého návštevu prišli. V Parku pod lipami mali uhádnuť, ktorý z ponúkaných krojov na obrázku je ten vajnorský a pani Fašungová im za odmenu ešte porozprávala, ako chodili dievčatá a chlapci ustrojení v minulosti keď išli napríklad na vinobranie. Vo Vajnorskom ľudovom dome v rodine Krištofičových sa pozreli na to, ako v minulosti Vajnorčania bývali, ako mali zariadený dom a porozprávali sa aj o maľbách, ktoré sú typické práve pre Vajnory. Zapojila sa aj miestna knižnica a pani Paulenová deti voviedla do tajov kníh, ktoré hovoria aj o Vajnoroch. Radi sme boli aj za účasť vajnorského futbalového klubu a tiež Vajnorského okrášľovacieho spolu. Pani Matulová a pani Viteková učili deti paličkovať, čo už je v dnešnej dobe naozaj ojedinelé.   Veľmi dobre poslúžila aj nová hovoriaca mapa pri miestnom úrade, kde deti mali vyzistiť podľa inštrukcie zaujímavosti napríklad o Soche sv. Floriána či miestnom kostole. Skvelý bol aj 110. zbor skautov Vajnory spolu s Radom Zemanom a tu sa mladí vybláznili najmä pri športových aktivítách. Ôsmim stanoviskom bola zástavka v Klube mladých na Šaldovej ulici, kde Peter Kulifaj mal pripravené hlavolamy a hádanky a tiež zisťoval, aké sú potreby mladých v otázkach trávenia voľného času.

Osem tímov malo náročné doobedie, museli sa popasovať s náročnými úlohami a dokázať pri nich aj spolupracovať. Po tvrdej práci ich čakala odmena a tiež zmrzlinové prekvapenie, ktoré im pripravila pani vicestarostka Soňa Molnárová. Aj keď ráno to vyzeralo, že dážď je nielen medzi oblakmi, ale aj na tvárach detí tak po akcií mali všetci dobrú náladu a na prázdniny sa im išlo veselšie.

Naše poďakovanie patrí Miestnemu úradu Vajnory na čele s pánom starostom Mrvom, pani vicestarostkou Molnárovou a pánom Danišom, ktorí spolu s nami – Mládežou ulice (Klub mladých) vymysleli a pripravili tento deň. Okrem nich všetkým účastníkom na stanoviskách, ktorí mali chuť, čas a kreativitu vymyslieť zaujímavé úlohy a stráviť s nami takto svoj čas. Veľká vďaka deťom, učiteľom a učiteľkám, pánovi a pani riaditeľke z oboch základných škôl za účasť a zapojenie sa a tiež polícií, ktorá na nás dávala pozor na prechodoch pre chodcov.

Sme radi, že mladí ľudia v takom počte dali prednosť akčnej zábave s cieľom dozvedieť sa viac pred počítačmi a internetom. Veríme, že v Klube mladých aj do budúcna budeme môcť potvrdzovať, že aktívne trávenie voľného času prevláda nad sociálnymi sieťami.

„Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.“