Občianske združenie Kreatos na čele s PhDr. Zbyňkom Zichom, jedným z popredných českých arteterapeutov zorganizovala v dňoch 17-18.10.2014 v Prahe Arteterapeutickú konferenciu pod názvom Tajemství arteterapie – Arteterapie mezi nebem a zemí. Vďaka podpore z grantu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa časť nášho tímu mohla tohto podujatia zúčastniť.

Počas dvoch dní sa vystriedalo viacero zaujímavých rečníkov. Prevažne šlo o arteterapeutov a arteterapeutky, ktorí pracujú v priamej práci s rôznym typom klientov. Hovorí sa, že najlepšie veci sa naučíte z praktických príkladov. Aj v tomto prípade to nebolo inak.

V jednotlivých príspevkoch sa síce nespomínala práca s deťmi a mladými v rámci terénnej práce či nízkoprahových programoch, avšak viaceré kreatívne arteterapeutické techniky sú použiteľné aj pre našich klientov. Určite s nimi vyskúšame techniky expresívnych terapií – PhDr. Komzáková tvrdí totiž, že v súčasnosti majú dnešné deti a mladí ľudia problém skúmať svet pomocou zmyslov. Pomôcť im v tom môže práve arteterapia skrz zážitok farbou – pracovať a maľovať priamo rukami, nohami čo so sebou prináša, že sú deti schopné farby skutočne cítiť.

Za slovenskú arteterapiu vystúpila Mgr. Orosová, ktorá predstavila výsledky práce s pacientmi s Bordeline poruchou na psychiatrickom oddelení. Z podobného prostredia prišiel aj Mgr. Čermák s príspevkom o arteterapií s ľuďmi, ktorí prepadli patologickému hráčstvu. Tu rozoberal najmä možnosti koláže.

Okrem arteterapeutických techník dostali priestor aj iné, veľmi príbuzné možnosti kreatívnej činnosti s klientmi. Muzikofiletika je, ako sa zdá podľa príspevku, v Českej republike metóda práce, ktorá je na vzostupe. Mgr. Drlíčková má niekoľkoročné skúsenosti práve v tejto oblasti, čo bolo z príspevku aj cítiť. Okrem oboznámenia toho, ako muzikofiletiku využíva pri práci so žiakmi počas výtvarnej výchovy nám ukázala aj praktické ukážky hry na viaceré, aj exotické hudobné nástroje. Prostredníctvom príbehov o jednotlivých nástrojoch a ich histórií nás previedla celým svetom a presne takýto program ponúka aj žiakom či verejnosti pri muzikofiletických stretnutiach.

Na druhej strane tu boli aj príspevky, ktoré sa viac opierali o abstraktnejšie poňatie arteterapie a jeho filozofický aspekt. Práve PhDr. Zicha hovoril vo viacerých príspevkoch o zmysle arteterapie, a o jej využití pri spracovaní biblických príbehov. Predniesol aj svoje názory o tom, ako by sme mohli vnímať „partnerstvo“ medzi arteterapiou a neurovedou.

arte1

Zaujímavým príspevkom bol ten o etike v arteterapií. PhDr. Lhotová rozpracovala myšlienky o pravidlách, etickom kódexe a prístupe ku klientovi počas arteterapeutických stretnutí. Určite je dôležité ,ako v každej pomáhajúcej profesií, myslieť na etické otázky vo vzťahu ku klientovi aj pri kreatívnej tvorbe. Predstavila konkrétny etický kódex, ktorým sa riadia českí arteterapeuti a arteterapeutky, čo nám prinieslo inšpiráciu zaoberať sa vypracovaním podobných pravidiel a štandardov.

arte3

Rečníkov a rečníčok bolo viacero, je ťažké vybrať tých najzaujímavejších. Arteterapia ako jedna z metód práce s klientom z rôznych cieľových skupín je efektívnym nástrojom na lepšie spoznanie samého seba, svojho okolia a vypovedania toho, čo je slovami občas ťažké. Kolegovia z Čiech nám, ako aj v iných oblastiach práce s klientom, môžu ukázať ako sa im darí v tejto oblasti. My sa môžeme inšpirovať a budovať arteterapiu ako jednu z foriem ako byť klientom nápomocní.

Karina Andrášiková