Nízkoprahové kluby sú bezpečným miestom pre všetky deti a mladých ľudí od 8 do 18 rokov. Služby, ktoré ponúkame sú tak voľnočasové – hranie spoločenských či skupinových hier, pozeranie filmov, varenie, ping-pong, stolný futbal, ako i sociálne.  Sociálne služby v klube poskytuje sociálna pracovníčka/sociálny pracovník. Kto to, ale je a aká je jej rola v klube.

Sociálny pracovník patrí do kategórie pomáhajúcich profesií. Tak ako lekár pomáha človeku s jeho fyzickým zdravím, sociálnych pracovník pomáha človeku s jeho sociálnym zdravím.

Sociálny pracovník/čka je:

  • Človek, ktorý ťa vypočuje, preberie s tebou čo ťa trápi, prípadne ti pomôže popísať stav s ktorým si nespokojný/á a pomôže ti spolu s tebou nájsť riešenie, aby sa tento stav zlepšil.
  • Niečo ako sprievodca, pokiaľ budeš potrebovať a chcieť jeho pomoc, je tu pre teba (v rámci svojej práce a tak, aby sa mohol venovať i ďalším klientom). Nič, ale nebude robiť za teba, ani ťa nebude do ničoho nútiť.
  • Človek, ktorý má vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca (kde sa mimo iného učí základy psychológie, sociológie, pedagogiky, rôzne terapeutické modely a pod.)
  • Viazaný mlčanlivosťou , takže sa o tom čo spolu riešite nikto iný nedozvie. V prípade potreby sa poradí so svojimi kolegami. Mlčanlivosť sa nevzťahuje na informácie o závažnej trestnej činnosti, má povinnosť to nahlásiť na polícii ako každý iný občan.

Sociálny pracovník/čka nie je:

  • Učiteľ. Nebude ti hovoriť čo máš , alebo nemáš robiť, ale vysvetlí ti možnosti, aby si si dokázal sám vybrať.
  • Spasiteľ. Jeho/jej práca pomáhať ostatným je pre neho/ňu dôležitá, ale okrem tejto práce má i iné povinnosti, záujmy a koníčky ako všetci ľudia. Je teda fér rešpektovať to, že sa ti nebudú venovať v dobe keď nie je v práci.
  • Vševedúci. Je mnoho vecí s ktorými ti pomôže, v niektorých témach sa poradí s kolegami, alebo si naštuduje problematiku. Mal by byť však schopný poznať prípady, v ktorých ti lepšie pomôže iný špecialista (psychológ, právnik, ….) a k tomu ťa nasmeruje, alebo ťa môže aj odprevadiť.

Sociálna pracovníčka v nízkoprahovom klube Pohodička môže byť aj vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom prostredníctvom ktorého realizujeme projekt FUN klub.

Časť textu je preložený a zverejnený so súhlasom autora zo stránky http://www.jdidoklubu.cz/Co-jsou-ty-socky-zac-P7024786.html