Zbierali sme skúsenosti od kolegov v Rakúsku

V rámci projektu Most má vždy dva konce sme sa v júni vybrali na krátkodobú stáž do Viedne, do organizácii Pro supporters – Koordinaton Fanarbeit Österreich a Streetwork Wien. V rámci stretnutí bolo naším zámerom predstavenie východísk v práci s mládežou, špecificky futbalovými fanúšikmi na Slovensku, nadviazanie kontaktov a výmena informácií a skúseností.

Projektovou víziou iniciatívy “pro supporters” je etablovanie sociálnej a násilno-preventívnej práce s fanúšikmi v Rakúsku v rámci 1. a 2. ligy a klubov v nižších súťažiach s vhodnou základňou fanúšikov. Organizácia využíva existujúce expertízy v práci s fanúšikmi na vytváranie udržateľných štruktúr a rámcových podmienok pre sociálno-preventívnu prácu s fanúšikmi s cieľom ich založenia a etablovania. Právny subjekt koordinačného stanovišťa je Viedenský inštitút pre medzinárodný dialóg a spoluprácu.

Koordinačné stanovište pre prácu s fanúšikmi obsahovo sprevádza existujúce sociálno-preventívne Fanprojekty a Faniniciatívy, pomáha k ich ďalšiemu rozvoju, koordinácií a aktívne pôsobí pri zriaďovaní nových projektov a iniciatív. Vychádza z vypracovanej publikácie „Sociálno-preventívna práca s fanúšikmi v Európe“ v rámci konceptu „Fanspráca Rakúsko“, rozvoja celonárodných štandardov a kritérií k sociálno-preventívnej práci s fanúšikmi. Zabezpečenie a garantovanie kvality jednotlivých Fanprojektov a iniciatív by malo zaručiť na jednej strane pravidelné vzdelávanie a doškoľovanie, na druhej strane prostredníctvom pravidelného dialógu s medzinárodnými partnermi.

Na vybraných zápasoch rakúskeho národného tímu pro supporters organizuje, resp. sprevádza tzv. „Fansvyslanectvá“, ktoré sú na mieru ušité potrebám pre cestujúcich fanúšikov národného tímu. Úlohou „Fansvyslanectiev“ je inštalovanie stanovišťa, starostlivosť o fanúšikov pred a po zápase, monitoring správania fanúšikov počas zápasu na štadióne, príprava relevantných informácií o fanzínoch a social media ako aj ponuka 24/h hotline.

Zameranie Streetwork Wien je o čosi širšie. Cieľovou skupinou je sociálne znevýhodnená, nápadná, politicky extrémna mládež so sklonmi k násiliu a mladí dospelí vo veku 14 – 25r., na ktorých nemajú dosah iné inštitúcie alebo tomuto dosahu sami zabraňujú. Cieľom je priviesť mladých ľudí k zodpovednosti, sebaurčeniu a trvalému zlepšeniu životnej situácie.

O ich činnosti môže viac povedať toto prezentačné video:

Stáž nám pomohlo posunúť sa o kúsok ďalej v príprave (spolu)práce v budovaní mostov, tolerancie a rešpektu mladých k rôznym skupinám.

Projekt Most má vždy dva konce bol podporený sumou 29 450 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Most má vždy dva konce je Posilnenie zraniteľných skupín.