V rámci projektu  Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande? sme mali príležitosť “vrátiť” naším hostiteľkám čas, ktorý nám venovali počas našej študijnej návštevy na Islande. Tento krát sme ich my sprevádzali po rôznych organizáciách a zároveň prezentovali svoju činnosť na medzinárodnej konferencii organizovanou Katedrou sociálnej práce PdF UK. Ďakujeme 🙂

 

Projekt bol podporený sumou 9.553,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.“