Pred mesiacom sa nám podarilo ukončiť aktivity, ktoré nadväzovali na predchádzajúce mapovanie potrieb mladých v Mestskej časti Bratislava – Rača. Výstupmi sú správa (zverejníme), skvelé videá (tiež sa na ne môžete tešiť) a taktiež takáto pekná kresbe

Mrknite aj na on-line mapu miest, ktoré sa mladým páčia alebo ktoré by radi zlepšili. Mapu budeme postupne dopĺňať o ďalšie podnety a nápady.

Tieto aktivity sa mohli realizovať aj vďaka podpore z Programu KOMUNITA 2 administrovaním Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.