Sme veľmi radi, že od 1. júna môžeme opäť otvoriť dvere nášho klubu pre mladých v objekte Starej Jedálne v BA – Rača. Klub je bezpečným miestom, ktorý poskytuje voľnočasové, rozvojové aktivity a poradenské služby.

Vzhľadom na okolnosti sme pristúpili aj my k viacerým hygienickým opatreniam a postupom, ktoré sú nasledovné:

Služby obvyklého klubu realizujeme v mesiaci jún v tzv. “rezervačnom modeli”. Pre záujemcov a záujemkyne sú k dispozícii časy, ktoré si môžu rezervovať a prísť ako uzatvorená skupina. To znamená, že jeden zo skupiny pozrie voľné termíny, osloví kamošov zo svojho okolia, overí či je ešte voľno v daný deň, napíše nám a už len prídu. Výhodou tohto modelu je, že sa v klube stretnú len mladí, u ktorých je predpoklad, že trávia spolu čas (aspoň čiastočne) aj v iných kontextoch. Aktuálny limit pre skupinu pre jún je 5 osôb (vychádzame z disponibilnej podlahovej plochy 85m2, resp. 109 m2, ak je k dispozícii aj miestnosť ATELIÉR UHLÍK) a môže sa meniť.

V mesiaci jún 2020 začíname 2.6.2020, pričom bloky k rezervácii sú pondelok až piatok od 15:00 do 16:00 (I.skupina) a od 16:15 do 17:15 (II.skupina). Okrem toho máme vybrané utorky otvorené aj od 10:00 do 11:00 (I.skupina) a 11:15 do 12:15 (II.skupina). Čas medzi výmenami skupín využívame na základnú dezinfekciu kľučiek, pomôcok atď.

Neskôr pripravujeme aj vlastné aktivity (tzv. “organizovaný model”), kde sa bude možné prihlásiť a napokon plánujeme v neskorších fázach spustiť aj “prietokový model”, kde bude účasť v klube limitovaná len počtom osôb, ktoré sú aktuálne vo vnútri.

Každému návštevníkovi a návštevníčke klubu je pri príchode odmeraná teplota a k dispozícii je dezinfekcia na ruky. Pokiaľ je všetko v poriadku, klient poskytne aspoň jeden kontaktný údaj – ak by náhodou. Pre mladých je k dispozícii väčšina pomôcok na voľný čas (biliard, spoločenské hry, Playstation a ďalšie) pri rešpektovaní sociálnych odstupov. Niektoré hry, ako napríklad stolný futbal, môžu spolu hrať len osoby žijúce v jednej domácnosti. Všetky pomôcky, ktoré si návštevníci “odovzdávajú” sú pri výmene vždy dezinfikované (napr. tága). O podrobnostiach vždy informuje prítomný pracovník/čka s mládežou a sú aj vyvesené vo vstupnej chodbe a nájdete ich tiež pod kalendárom (ide o našu internú smernicu).

Okrem toho je možné dohodnúť sa na individuálnej konzultácii v oblasti sociálneho či rozvojového poradenstva mimo čas určený pre klub.

Pokiaľ máte záujem využiť služby klubu pre mladých, nižšie je kalendár, kde sa zobrazujú voľné/obsadené termíny.

Interná smernica č 1_2020