Nebolo by super naučiť sa počas leta základy programovania – teda, vytvoriť si svoji vlastnú jednoduchú hru či simuláciu. Práve túto možnosť Vám ponúka Miro Hájek, študent na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Trochu technicky povedané:

Pracovať budeme prostredníctvom programovacieho jazyk Python, ktorý je aj pre začiatočníkov pochopiteľný a v praxi aj dosť používaný. Písať kód budeme v editore Mu z dôvodu jeho prehľadnosti (oproti predvolenému Python IDLE) a umožňuje Vám plynulo prejsť k iným tematickým oblastiam (napr. elektronike), či už samostatne alebo počas iných kurzov. Grafiku budeme tvoriť buď pomocou Pygame, alebo jeho odľahčenej verzie Pygame Zero.

Kurz je určený najmä pre stredoškolákov, ktorých programovanie zaujíma. Skladá sa zo siedmych stretnutí v priebehu 2 až 3 týždňov (teda každý týždeň 2 – 3 stretnutia po cca 2 hodiny). Príspevok na pokrytie nákladov je 2 €/stretnutie, teda 14 € za celý mini kurz. Termíny jednotlivých stretnutí sú 20.7 (po), 22.7 (str), 24.7 (pia), 27.7 (po) ,29.7 (str) ,31.7 (pia) a záverečné stretnutie 1.8.2020 (sobota). Začíname vždy o 9:00 a končíme o 11:00. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť TU, počet miest je obmedzený. Dôležité je, aby ste mali vlastný notebook (max. dvom až trom vieme požičať), prípadne tablet (to nie je ideálne, ale dá sa to aj s ním).

 

A ešte pár slov o Mirovi:

Absolvoval osemročné Gymnázium na Hubeného ulici v Krasňanoch, kde popri škole rozvíjal svoje mnohé záľuby. Venoval sa reportážnej videotvorbe. Širšie publikum zaujal jeho film Mária Terézia a Bratislava. Nato strávil rok natáčaním dokumentárneho filmu o sídliskovej komunitnej záhrade Krasňanský Zelovoc, ktorý sa premietal aj na filmovým festivale Ekotopfilm – Envirofilm 2015. Následne spolupracoval s MČ Bratislava-Rača na produkcii dokumentu „Rača – miesto, kde sa dobre žije“. Pôsobí už päť rokov ako fotograf podujatí pre mesačník Račiansky výber.

Cez tvorbu multimédií mal vždy blízko k počítačom, preto sa medzičasom začal zapodievať programovaním. Vedomosti nabral riešením Korešpondenčného seminára z programovania a vymýšlaním rozličných aplikácií akými bolo napríklad prepisovanie DNA z hodín biológie alebo pretvorenie vlastnej minihry zo stolnej na počítačovú. Bavila ho hlavne elektronika a tvoril s hobby doskami Arduino a Raspberry Pi. Praktické skúsenosti nadobudol prácou vo voľnom čase v posledných dvoch rokoch strednej školy u poskytovateľa internetových služieb VNET. Pôsobí v tíme, ktorý sa zaoberá vývojom softvéru a automatizáciou firemných procesov.

V neposlednom rade je zapálený pre vzdelávanie druhých. Začínal ako mladý popularizátor geografie v projekte Geovedy pre každého, kde predstavoval nižším ročníkom krásy prírodných vied. S rozvojom jeho záujmu o informatiku spoluorganizoval ako maturant, krúžok pre svojich spolužiakov. Teraz ako čerstvý vysokoškolák, študent prvého ročníka na FIIT STU, pokračuje namiesto toho v individuálnom doučovaní matematiky.

Rád sa podelí o poznatky, čo sa dá robiť s počítačmi, ako úlohu hrajú v dnešnom svete, ako nahliadať na algoritmické úlohy a ponúkne svôj pohľad na odvetvie ako aj na štúdium informatiky. Stále sa snaží vylepšovať spôsoby ako vysvetlovať komplexné témy zaujímavým spôsobom.