Mrzí nás to, no vzhľadom na aktuálne opatrenia – v ktorých sa potrebujeme aktuálne zorientovať – je Klubovňa od 13.10.2020 zatvorená. Najneskôr v stredu 21.10 prinesiem podrobnejšie informácie, ktoré aktivity a služby budú k dispozícií (najmä výkon opatrení podľa §10 Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a terénna sociálna práca).

 

Vďaka za pochopenie