Island je krásna krajina. Ak by všetko išlo podľa plánu, spolu s tímom máme za sebou osobnú návštevu organizácií pracujúcich s mládežou. Letenky sme mali kúpené. Žiaľ, nevyšlo to podľa plánu a tak sme si aspoň s kolegymi a kolegyňami aspoň vymenili skúsenosti online. Čo nás zaujalo?

Karin:
Okrem toho, že naši partneri z Islandu robia služby, na ktoré si my doma ešte musíme počkať, tak ma potešilo, že sa na prácu s mládežou pozeráme veľmi podobne. Páči sa mi, že aj keď sa môže zdať, že sú západné európske krajiny v sociálnych službách ďalej než my tak princíp a motivácia, prečo pracovať s mládežou je totožná. Záleží nám na ich rozvoji, chceme ich podporovať a sprevádzať počas dospievania. Veľa sme sa s tímom z Islandu rozprávali, ako prežívame aktuálnu pandemickú situáciu a upokojilo ma, že sa zaoberajú veľmi podobnými dilemami. Stále sa tu snažia byť pre mladých a hľadajú spôsoby ako tak robiť – či online, či na ulici alebo podporou individuálnych klientov.

Ester
Na práci našich kolegov/ýň z Islandu ma najviac zaujala systematická práca na školách, v rámci ktorej sa snažia v spolupráci so školou podchytiť deti ktoré určitým spôsobom porušujú pravidlá alebo majú problémy v učení. Škola je významnou súčasťou života detí a mladých ľudí je preto nevyhnutné, aby sa v nej cítili dobre. Zároveň to čo by sme mohli aplikovať a rozšíriť aj do našej práce s mládežou je na dátach založený prístup k intervenciám a evaluácii.

Peter
Hoc to nie je nová skúsenosť, stále ma fascinuje – na naše pomery/Island ako malú krajinu – vysoký počet členov tímu. Hoc Island nie je veľká krajina, snažia sa pokryť svojou činnosťou väčšinu oblastí a tém, ktoré mladí ľudia riešia. Jednotliví členovia tímu sa snažia špecializovať, čo mi príde skvelé. A ako spomína aj Karin: je fajn počuť, že vo filozofickom nastavení to máme podobné.

Ďakujeme za túto príležitosť.

“Projekt ´Pripútať sa – štartujeme…´ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.”