Pred troma týždňami naša Karin, Ester a Kika absolvovali úvodné online stretnutie k projektu FamilyNet s našimi partnermi zo Španielska. Na stretnutí sa dohodli, ako bude prebiehať realizácia projektu a aké najbližšie kroky podnikneme. Cieľom projektu FamilyNet je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre deti, mládež a rodiny v krízových situáciách. Zameriava sa na pracovníkov s mládežou, ktorí sa zaujímajú o tému poradenstva a prevencie a chcú sa zúčastniť odborného tréningu a ukážky praxe z iných krajín. S našou partnerskou organizáciou  máme v pláne vzájomne zdieľať naše skúsenosti a know-how, vďaka čomu posilníme kvalitu našej práce.

Ďalším krokom v tomto projekte je tzv. ,,job shadowing“ v našej partnerskej organizácii Nuevo Futuro v Španielsku, kam sa náš tím vyberie v júni. Znamená to, že uvidíme ich priamu prácu s cieľovou skupinou, naučíme sa nové postupy ako pracovať, ako reagovať na rôzne situácie, s ktorými sa v našej práci stretávame, ale uvidíme aj osvedčené prístupy a koncepty, ktoré pri práci naši partneri používajú a chcú sa o ne s nami podeliť. Organizácia Nuevo Futuro poskytuje aj služby, ktoré tu my zatiaľ nemáme, preto sa veľmi tešíme na našu spoluprácu a veríme, že sa naučíme mnoho užitočných vecí, ktoré budeme môcť aplikovať aj v našej práci.