V apríli naša Ivka a Kika odleteli do ďalekej Litvy, konkrétne do jej hlavného mesta Vilnius. Čakalo ich tam päť dní vzdelávania a návštev rôznych mládežníckych klubov vrámci projektu Europe Goes Global. Na tomto vzdelávaní sa chceli dozvedieť ako fungujú mládežnícke kluby v iných krajinách, ako mladí ľudia trávia čas v týchto kluboch, ale aj na akých aktivitách alebo podujatiach sa spolu s pracovníkmi podieľajú. Okrem toho, že videli celé krásne hlavné mesto a všetky pamiatky, navštívili rôzne mládežnícke centrá, dokonca aj mimo hlavného mesta. Bolo veľmi inšpirujúce vidieť, že každé jedno z nich bolo niečím odlišné. V jednom mali veľkú kuchyňu, v ďalšom sa zasa zameriavali na hranie futbalu a klub využívali len okrajovo a tretí, ten bol zasa celý v pivnici. Dozvedeli sme sa o celom fungovaní práce s mládežou v tejto krajine a stretli veľa zaujímavých a milých ľudí z rôznych európskych krajín. Aj keď bola cesta tam veľmi náročná, radi by sme sa tam zasa vrátili J