Naša Karin a Ester sa začiatkom mesiaca presunuli do talianskeho Turína. V rámci medzinárodného projektu (DE)radical sa tam stretli s kolegami a kolegyňami z Talianska, Slovinska či Portugalska.  Spoločne pripravujú rozvojový manuál pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou v oblasti prevencie násilnej radikalizácie a extrémizmu.

Veľkú časť svojho pobytu strávili v rozmanitej štvrti Porta Palazzo, ktorá je plná obyvateľov rôznorodých kultúr, národností či náboženstiev a kde sa tiež nachádza jedno z najznámejších námestí v Turíne. Mali tam možnosť spoznať a porozprávať sa s organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti práce s mládežou, práce s menšinami, v témach riešenia konfliktov, mieru či prevencie radikalizácie. Nové prístupy a pohľady, ktoré tam získali, im pomôžu pri písaní manuálu, ktorý by mal byť odrazom viacerých konceptov v oblasti práce s mládežou.

Toto stretnutie bolo podporené v rámci projektu (DE)radical, ktorý je financovaný z programu Erasmus plus KA1 Strategic Partnership a ktorý spravuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.