Pred záverom júna naše dievčatá Karin, Ester a Kika opäť zavítali za hranice. Tentokrát odleteli do španielskej Pamplony v rámci nášho medzinárodného projektu FamilyNet. Súčasťou tohto projektu bol Jobshadowing v našej partnerskej organizácii Asociación Navarra Nuevo Futuro, počas ktorého sa snažili naučiť princípy práce s rodinami v ich meste. V prvý deň im predstavili celý tím ich organizácie a aj priamych pracovníkov s rodinami, ktorých nazývajú sociálni edukátori. Vysvetľovali im spôsoby ich práce s rodinami, kde došlo k odobratiu dieťaťa a jeho uloženiu do profesionálnej rodiny, a ich snahu znova deti vrátiť domov.

Navštívili aj tieto profesionálne rodiny a stretli sa s deťmi. Absolvovali s nimi rôzne voľnočasové aktivity a diskutovali o témach, ktoré ich zaujímali. Hoci jazyková bariéra medzi nimi bola veľkým problémom, ich prekladateľ im pomáhal porozumieť si navzájom. Zúčastnili sa napríklad aj rádiového programu, počas ktorého deti s edukátormi nahrávali podcast na tému Rodina. V tomto podcaste hovorili, čo pre nich rodina znamená.

Počas návštevy sa naše pracovníčky stretli aj so zástupcami sociálnych oddelení na regionálnej, mestskej, ale aj obecnej úrovni. Vysvetlili im, aké problémy s mladými ľuďmi a rodinami riešia, a aké postupy používajú. V posledný deň sa zúčastnili aj sedenia s konkrétnymi rodinami, a tak mali možnosť vidieť priamu prácu sociálnych edukátorov, čo bolo pre ne veľmi inšpiratívne.