Pri našej práci s klientmi a klientkami sa často stretávame s rôznymi náročnými situáciami, v ktorých sa práve nachádzajú. Snažíme sa ich sprevádzať pri hľadaní riešení ich rodinných kríz, vzťahových konfliktov, či traumatických skúseností. Chceli by sme ich citlivo a efektívne viesť cestou sebarozvoja a dospievania. Občas sa však dostávame do bodu, z ktorého sa sami nevieme pohnúť. Máme pocit, že sme skúsili všetko. Potrebujeme sa na situáciu pozrieť z inej perspektívy a byť schopní vidieť ju z rôznych uhlov pohľadu, aby sme mohli ďalej kvalitne poskytovať naše služby. Sme veľmi vďační, že v takomto prípade máme niekoho, kto nám v tom pomôže. Naša supervízorka Marta Špaleková nám prichádza na pomoc vždy, keď potrebujeme pracovať na riešení problémov prítomných v náročných situáciách. Môžeme otvorene rozprávať o našich strachoch, frustráciách, ale aj hneve a sklamaní. Vďaka pravidelnej supervízii získavame poznatky a praktické zručnosti, ktoré nás posúvajú v našej profesionalite a kompetenciách. Objavujeme nové spôsoby, ako byť nápomocný našim klientom a klientkam, ale takisto sa učíme zvládať naše emócie a predchádzať vyhoreniu.

Ďakujeme Marta a ďakujeme Bratislavský kraj za podporu projektu “Terénny a klubový nízkoprahový program „Mládež ulice“.