Ďalšia sobota plná zábavy je za nami. Tentokrát sme sa na pozvanie Metropolitný inštitút Bratislavy  zúčastnili festivalu Tbiliská na hranie, kde sme mali vlastný stánok s hrami, náramkami a odznakmi. Odznakovač trochu štrajkoval, no napriek tomu sme ho spoločne opravili a kopa z vás si odniesla tie najkrajšie odznaky, ale aj krásne korálkové náramky. Táto sobota však nebola len o hraní sa, ale najmä o bezpečnosti a ceste do školy. Naše rozhovory s mladými sa často motali práve okolo chýbajúcich prechodov a rýchlo jazdiacich áut, ktoré znepríjemňujú najmä rannú cestu do školy. Rozprávali sme sa aj s rodičmi, o ich postoji k tomu, či deti púšťajú samé do školy a od akého veku.

Festival bol súčasťou projektu Ulice pre deti, ktorý MIB realizuje a ktorého časťou je aj výstavba priebežného chodníka na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho. Vylepšenia v blízkosti ZŠ Tbiliská pomôžu k tomu, aby deti z tejto školy mali na ceste na vyučovanie viac bezpečia a bez rizika mohli ísť do školy pešo.

Naša účasť na podujatí bola podporená z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže – sekcia Mládež.