Výmena skúseností medzi organizáciami je niečo, čo máme veľmi radi a čo sami podporujeme. Naše projekty sa preto snažíme vymýšľať tak, aby našimi partnermi boli organizácie plné profesionálov a zaujímavých ľudí. S jednou takou už niekoľko rokov spolupracujeme. Na projekte FamilyNet, ktorý sa zaoberá témou rodinného poradenstva, je našou partnerskou organizáciou @ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO zo španielskej Pamplony. Vďaka tomuto projektu si s nimi môžeme vymieňať cenné rady, odborné postupy a pripravovať spoločný manuál pre všetkých a všetky, ktoré sa tejto téme chcú venovať. Terapeutky a sociálni rodinní poradcovia z tejto organizácie u nás strávili týždeň na odbornej stáži, počas ktorej s nami trávili čas v našom Klube, v teréne, ale aj v poradenstve. Navštívili sme spolu viacero organizácií v Bratislave, o ktorých práci sme chceli, aby sa dozvedeli. Súčasťou stáže boli aj intervízie, kde sme reflektovali našu prácu.

Ďakujeme za možnosť prísť vás navštíviť Bratislava – hlavné mesto SR a Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny, Návrat, Stará jedáleň, Centrum pre deti a rodiny Repuls

Projekt FamilyNet je podporený v rámci schémy Strategických partnerstiev KA1 Erazmus+ spravovaných Národným inštitútom vzdelávania a mládeže – sekcia Mládež