Náš tréning v terénnej a klubovej práci s mládežou je tento rok za nami. Zúčastnili sa ho naše aktívne pracovníčky z Klubu, ale aj z iných organizácií.
Každá z našich účastníčok má iné skúsenosti a odbornosť, no spája nás práca s mladými ľuďmi. Jednou z prvých vecí, ktoré si zažijú nové pracovníčky a pracovníci, je zaškolovací proces, ktorý je nevyhnutný pre odborný prístup tímu a pre jeho efektívne fungovanie. A tak tomu bolo aj teraz v lete.
Nielen nové pracovníčky sa priučili poznatkom. Tréningový čas bol prínosným pre všetkých z nás vďaka priestoru na zdieľanie skúseností, aplikovaní teórie na konkrétnych príkladoch a dohodách o ďalšej spolupráci počas služieb. Veľa sme diskutovali, vyskúšali si rôzne úlohy v mnohých aktivitách, a všetci sa obohatili o nové poznatky z práce s mládežou.

Ďakujeme všetkým našim a aj pracovníčkam z mareena.sk za aktívnu účasť na diskusiách a aktivitách 👍

Tréning v terénnej a klubovej práci s mládežou je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému ďakujeme za podporu vzdelávania z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.