Minulý mesiac sme v spolupráci s Oddelením verejnej bezpečnosti mesta Haag organizovali online webinár na tému Programy prevencie radikalizácie a extrémizmu v Haagu.

A prečo práve Oddelenie verejnej bezpečnosti mesta Haag? Organizácia v Haagu sa totiž zaoberá prevenciou radikalizácie a extrémizmu a rovnako ako my, má záujem o problematiku práce s mládežou, ktorá je ohrozená radikalizáciou a extrémizmom, pričom majú v tejto téme dlhoročné skúsenosti a viaceré programy, z ktorých sa môžeme učiť a na základe nich ďalej rozvíjať.

Tento webinár bol prvým zo série webinárov na tému radikalizácie a extrémizmu v spolupráci s mestom Haag a dotýkal sa problematiky všeobecnejšie, aby bolo neskôr možné prejsť s účastníkmi na konkrétnejšie témy. Na webinári sme sa dozvedeli ako súvisí reziliencia s témou radikalizácie a priblížili si rôzne projekty reziliencie, ktoré realizuje mesto Haag v téme prevencie na školách. Mesto Haag aktívne pracuje s mladými ľuďmi, učiteľmi, ale aj rodičmi práve v rámci prevencie radikalizácie a extrémizmu, a tak jeho predstavitelia vedeli našim účastníkom priblížiť ich spôsob práce. Na ďalšom webinári sa budeme detailnejšie zaoberať týmito programami – dozvieme sa viac o cieľovej skupine, o fungovaní a náplni týchto programov.

Súčasťou webinára je aj diskusia, kde je účastníkom umožnené dozvedieť sa viac od skúsených pracovníkov oddelenia verejnej bezpečnosti. Teší nás, že je možné organizovať tieto webináre a že sa ich zúčastňuje veľa odborníkov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o téme, ktorá je teraz veľmi aktuálna a dôležitá.

Tieto online webináre na tému prevencie radikalizácie a násilného extrémizmu podporilo v rámci projektu holandské Ministerstvo zahraničných vecí.