Boli sme ocenení! 💐

S pocitom veľkej vďačnosti sme si v marci prevzali ocenenie Račianske srdce, ktoré nám udelila mestská časť Rača. Za našu dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou nás pán starosta mestskej časti nominoval na toto ocenenie a následne nám ho aj sám odovzdal.

Na slávnostnom večere prevzali cenu zástupcovia našej organizácie aj spolu s klientmi nášho nízkoprahového centra. Atmosféra bola plná dobrej nálady a vďačnosti za dlhoročné prínosy ocenených ľudí, či organizácií. Hostia mali okrem samotného oceňovania možnosť vidieť aj krátke video o našej práci. Predstavili sme tam naše priestory a aktivity, ktorými momentálne žijeme. Video si môžete pozrieť na tomto linku.

Toto prestížne ocenenie, ktoré každoročne udeľuje mestská časť, si naša organizácia získala vďaka svojej efektívnej práci a pozitívnemu vplyvu na životy ľudí v mestskej časti Rača. Je to pre nás obrovská česť a zároveň motivácia pokračovať v našej misii a poskytovať podporu deťom, mladým ľuďom a rodinám v našej komunite. Považujeme to tiež za uznanie práce našich dobrovoľníčok, pracovníčok a pracovníkov a potvrdenie pozitívneho vplyvu, ktorý môže mať naša práca na komunitu.

Tešíme sa na ďalšie príležitosti na rozvoj našej práce v prospech detí, mládeže a rodín Rači, aj v iných častiach nášho mesta.