V minulom týždni sme u nás organizovali tréning pre pracovníkov s mládežou s názvom JEDNOTNÍ v práci s mládežou, ktorý bol zameraný na zdieľanie skúseností a prepájanie rôznych inštitúcií a aktérov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi. V našej organizácii sa snažíme prinášať inovatívne prístupy a nástroje do tejto oblasti, a preto sme sa rozhodli zorganizovať tréningový program s cieľom zefektívniť prácu odborníkov na rôznych pozíciách. Podarilo sa nám dať dokopy skvelú, dynamickú a rôznorodú skupinku, vďaka ktorej bol tréning obohacujúci pre obe strany.

V prvej časti programu sme začali predstavením našej činnosti a práce našich účastníčok. Viedli sme dlhé diskusie o výzvach, s ktorými sa stretávame v práci s mládežou v offline či online svete. Zameriavali sme sa aj na podporu reziliencie u mladých ľudí, čo je veľmi potrebná a aktuálna téma. Predstavili sme si rôzne metódy a nástroje, ktoré môžu pomôcť mladým ľuďom zvládať stres a náročné situácie. Jedinečnú skúsenosť zažili naše účastníčky aj pri simulácii skupinovej terapie, kde si mohli vyskúšať rôzne praktické cvičenia a zahĺbiť sa do skupinového rozhovoru.

Súčasťou tréningu bola aj téma stakeholderov, ktorým sme sa venovali v rôznych smeroch. Naučili sme sa, kto stakeholderi sú a ako s nimi môžeme efektívne komunikovať. Keďže tréning bol zameraný na skúsenosť, účastníčky si zažili aj pilotnú fokusovú skupinu, ktorá bola zdrojom mnohých cenných informácií o jedinečných skúsenostiach participantiek. Záverečný deň sme venovali hodnotám, ktoré výrazne ovplyvňujú našu prácu. Sústredili sme sa na tie, ktoré sú pre nás najdôležitejšie a zisťovali, aký veľký vplyv môžu na nás mať najmä pri práci s náročnými témami ako sú napr. radikalizácia a extrémizmus.

Celkovým cieľom tréningu bolo posilniť spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami a pracovníkmi s mládežou a zefektívniť našu prácu v tejto dôležitej oblasti. Veríme, že účastníčky odchádzajú z tréningu so zvýšenou motiváciou a novými nástrojmi, ktoré im pomôžu v lepšie porozumieť a podporiť mladých ľudí v ich živote.

Aktivita národný tréning je súčasťou projektu Street Counselor 2.0, ktorý je financovaný z programu Erazmus+ „KA2 Kooperačné partnerstvá v sektore mládež“ a je spravovaný NIVAMom – Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.