Program podpory rodín je zameraný na vyhľadávanie a pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii, resp. obdobie dospievania dáva rodičom “zabrať”. Pokiaľ ako rodič vnímate, že Váš syn alebo dcéra sa vyberá na nebezpečnú cestu (nočné výjazdy, zanedbávanie školy, alkohol, drobné krádeže a podobne), isto nás kontaktujte. Vieme vycestovať priamo za Vami a spoločne pracovať na tom, aby ste ako rodina toto obdobie zvládli.