Vyštudovala sociálnu prácu na PdF Univerzity Komenského. Ako sociálna pracovníčka pracovala s rôznymi skupinami ľudí: s deťmi a mládežou, s dospelými, so seniormi, v rámci všetkých troch sektorov. Medzi absolvované dlhodobé výcviky zaraďuje Sociálnopsychologický, psychoterapeutický v PCA, supervízny. V súčasnosti je vo výcviku vzťahová väzba a práca s rodinou.
Viaceré roky praxe venovala lektorskej činnosti vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov ale aj rozvojových výcvikov v priemysle. PhD. získala na Trnavskej univerzite v Trnave v téme komunitná práca na Slovensku. V tejto téme aj publikovala vďaka spolupráci s holandskými partnermi a ich podpore. V Mládež ulice sa venuje najmä práci s rodinou.