Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na školskú a poradenskú oblasť. Ako dobrovoľníčka sa zúčastnila na viacerých jednorazových akciách i dlhodobejších programoch pre deti a mladistvých z rôznych prostredí, organizovaných občianskými združeniami a neziskovými organizáciami. V rámci emailového poradenstva pôsobila rok vo Vysokoškolskej poradni Univerzity Komenského. V Mládeži ulice má na starosť psychologické poradenstvo a koordináciu Klubu na Peknej