V Mládeži ulice pôsobím od roku 2012 a venujem sa koordinácií programov, sociálnej práci s jednotlivcami, skupinami a rodinami v rodinnom programe a v programe Mosty zameranom na (de)radikalizačné procesy, arteterapeutickému poradenstvu a medzinárodnej spolupráci. Vyštudovala som sociálnu prácu na UKF v Nitre a psychológiu so zameraním na arteterapiu na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. Venujem sa aj vzdelávacím programom, tréningom, workshopom a mentoringu pre ľudí z nášho odboru alebo verejnosť.