Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na poradenskú a školskú oblasť. V roku 2018 sa zúčastnila výcviku terénnej sociálnej práce, počas ktorého pracovala s tematikou drog a závislostí. Absolvovala tiež mnohé kurzy, ktoré sa týkali kriminálnej psychológie. Aktuálne sa podieľa na chode Klubu a priamej práci s rodinami v rámci nášho rodinného programu.