Domov  /   Projekty
PRIORITY 2015/2016
PRIORITY 2015/2016

Zámerom projektu je zdieľanie skúseností a vzdelávanie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a sociálnych pracovníkov v oblasti práce s mládežou…

FUN klub
FUN klub

Základom projektu sú preventívne aktivity zamerané na rozvoj sociálnych zručností, osobnostných hodnôt a rešpektujúceho prístupu u detí a mladých z…

Priority 2014
Priority 2014

Projekt s celoslovenskou pôsobnosť ou pomôže otestovať a implementovať nástroje na meranie kvality v programoch, ktoré sa primárne venujú neorganizovanej mládeži. Zapojených…

Most má vždy dva konce
OSF
Most má vždy dva konce

Silnejúci trend otvorených prejavov nepriateľstva voči odlišnosti a nárast extrémizmu pohlcuje čoraz mladšie ročníky. Štandardné preventívne kampane v podobe letákov,…

Opora 2012
Opora 2012

Cieľom projektu je prostredníctvom profesionálneho rozvoja našej organizácie a jej pracovníkov stále efektívnejšie poskytovať služby, ktoré zvyšujú kvalitu života detí…

Page 1 of 212>
44299965 //-->