Základné dokumenty

V tejto časti nájdete základné dokumenty organizácie

Stanovy a kol.

Aktuálne znenie Stanov

Informácie z registra občianskych združení

Výročné správy

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

Výročná správa 2010

Výročná správa 2009

Výročná správa 2008

Výročná správa 2007

Výročná správa 2006

Výročná správa 2005

Akreditácie/registrácie

Registačná karta pre Výkon opatrení podľa §10 Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu Terénna a klubová práca s mládežou