O nás

Kto sme?

Mládež ulice vznikla 22.5.2000. Začínali sme ako skupina dobrovoľníkov, ktorá sa postupne transformovala na tím pracovníkov rôznych pomáhajúcich profesií. Prešli sme dlhým vývojom, počas ktorého sme pôsobili (a stále pôsobíme) viacerých lokalitách a oblastiach. V súčasnosti sa zameriavame najmä na terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou, prácu v rodinách a komunitnú prácu. Sústredíme sa na rozvoj zručností a potenciálu mladých ľudí, sprevádzame ich pri riešení náročných životných období. Rodinám (a rodičom) poskytujeme poradenstvo v tom, čo my dospelí občas nazývame “výchovnými problémami”  – hľadáme cesty, ako sa vrátiť zo slepých ulíc. Ponúkame špecifické preventívne programy školám a ďalším inštitúciám. Realizujeme zahraničné projekty a spolupráce. Myslíme aj na zlepšovanie systému cez účasť v rôznych pracovných skupinách a tvorbu metodík.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o našich službách či sa s nami spojiť, nech sa páči.

Poskytované služby Kontakty

Výročná správa 2020

Pracovné ponuky

Aktuálne sme kompletný, no ak by nám niekto chýbal do tímu, informáciu nájdete na tomto mieste 🙂