Klubovňa na Peknej je tu pre Teba

Názov projektu: Klubovňa na Peknej je tu pre teba
Projekt podporil/a: Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu Deti v bezpečí.
Výška podpory: 2 000,00 €
Anotácia projektu: Piliermi pre prácu s mládežou v rámci tohto projektu sú bezpečný Priestor, Prevencia a Poradenstvo (3P). V projekte budeme vytvárať bezpečný PRIESTOR v Klubovni na Peknej pre zmysluplné trávenie voľného času a podporu budovania rovesníckych vzťahov pre deti a mládež. Veríme, že predchádzanie vzniku kríz či patologických javov je efektívnejšie ako potom čeliť komplikáciám v živote mladého človeka a preto budeme realizovať aktivity špecifickej aj nešpecifickej PREVENCIE súvisiace s obdobím dospievania. Ak sa však kríza či náročná situácia v živote mladého človeka či rodiny objaví sme tu, aby sme poskytovali odborné a profesionálne PORADENSTVO – sociálne aj psychologické v Poradni na Peknej. Komplexné služby pokrývajúce aktuálne prežívanie a potreby mladých ľudí sú výborným prostriedkom ako vytvárať bezpečie, stabilitu a priestor pre rozvoj.