Pripútať sa – štartujeme

Žiadateľ: Mládež ulice
Názov projektu: Pripútať sa – štartujeme…
Dĺžka realizácie Vášho projektu v mesiacoch: 16
Predpokladaný dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 1.7.2020 – 31.10.2021
Požadovaná suma grantu: 62 480,00 €
Počet partnerov v projekte: 2
Úplný názov 1 partnera: Stará jedáleň
Partner 1 – krajina: Slovenská republika
Úplný názov 2 partnera: Mestská časť Bratislava – Rača
Partner 2 – krajina: Slovenská republika

Projekt pomôže vybudovať sieť podpory pre mladých ľudí, rodiny a členov komunity na bratislavských sídliskach, komunitnom centre a priamo v rodinách. Tá v sebe zahŕňa komplexný balík služieb – voľnočasových, poradenských, vzdelávacích, kultúrno-komunitných s dôrazom na občiansku participáciu. Vybudujeme priestor pre členov komunity na pravidelné stretávanie sa, budovanie vzťahov, realizáciu svojich nápadov a participáciu na veciach verejných v spolupráci so samosprávou.

“Projekt ´Pripútať sa – štartujeme…´ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.”