Priestor, podpora, rozvoj

Názov projektu: Priestor, podpora, rozvoj
Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 05/2022 – 31.12.2022
Získané prostriedky od donora: 18 292,50 € (Magistrát hlavného mesta SR Bratislava)

Cieľom projektu je poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych a rozvojových služieb pre deti, mládež a rodiny v ohrození v ich prirodzenom prostredí s dôrazom na riešenie náročných životných situácií, ktoré aktuálne prežívajú a to:
– nízkoprahovými službami pre mládež
– poradenskými a preventívnymi aktivitami pre mládež a rodiny v ohrození
– sociálnym poradenstvom pre rodiny v ohrození
– rozvojovým poradenstvom v oblasti zamestnania a sociálnych zručností

V projekte sú realizované 3 hlavné aktivity:

1) Práca s deťmi a mládežou v nízkoprahovom programe (PRIESTOR)

2) Priama práca v rodinách – rodinný program (PODPORA)

3) Rozvoj pracovných a sociálnych zručností (ROZVOJ)