Kontakty

Fakturačná adresa
Mládež ulice
Pekná cesta 2510/4A
831 52 Bratislava

IČO: 360 697 44
DIČ: 2021976198
Číslo účtu: SK49 1100 000000 2921897448
neplatca DPH

Kde nás nájdete
Mládež ulice
Pekná cesta 2510/4A
Zadný trakt objektu "Starej Jedálne"
Bratislava

 0948 291 192 (Ester)
 info@mladezulice.sk

STANOVY ZDRUŽENIA